Meil on hea meel Teile osutada personaalset ja tipptasemel advokaaditeenust. Meie eesmärk ei ole mitte ainult õigusliku olukorra hindamine või kliendi positsiooni kaitsmine, vaid eelkõige kliendi (äriline) lõpptulemus. Osutame õigusteenust kõigis õigusvaldkondades, kuid oleme spetsialiseerunud eelkõige äriõigusele ja vaidluste lahendamisele. Täiendame oma teadmisi regulaarselt ja esineme ka ise lektoritena erinevatel koolitustel. Peame oluliseks õigusteenuse osutamise kiirust ja kliendi äriliste vajaduste head tajumist. Peame alati kinni lubatud tähtaegadest ja oleme kättesaadavad. Hindame kõrgelt pikaajalisi kliendisuhteid, mis aitavad osutada õigusteenust efektiivselt ja kliendi ettevõtte eripäradest lähtuvalt. Täpsemalt lähtume oma tegevuses alljärgnevatest põhimõtetest.

(1) Oleme kättesaadavad ja professionaalsed ning meiega on lihtne suhelda

Suudame reageerida kiiresti. Kõikidele pöördumistele saadame 48 tunni jooksul vastuse. Suhtleme klientidega lihtsas keeles ja arusaadavalt. Me ei lisa õigusteenusarvetele kunagi büroo üldkulusid. Samuti oleme võtnud eesmärgiks olla kliendile telefoni teel maksimaalselt kättesaadavad ja lihtsamate ning lühemate telefoninõupidamiste eest me püsiklientidelt tasu ei võta. Oleme kindlad, et kõigest, millest saab rääkida, saab rääkida lihtsalt. Meie eesmärgiks on see, et ükski klient ei tohi meie büroost lahkuda suurema segaduse või halvema tujuga, kui meie juurde tulles. Kõrge teenusekvaliteet ja lubadustest kinnipidamine on meie jaoks elementaarne. Üritame alati ületada kliendi ootusi. Pakume välja ebastandardseid lahendusi ja saavutame suurepäraseid tulemusi ka kõige keerulisemates olukordades. Meie töökvaliteet ega toimimisviis ei sõltu sellest, kellele teenust osutame või kui mahuka või olulise asjaga tegeleme. Kõik meie poolt vastu võetud tööd on meie jaoks ühtviisi olulised ja saavad tehtud kõrgeima kvaliteediga.

(2) Osutame õigusteenust strateegiliselt ja arvestades kliendi tegelikke vajadusi

Tipptasemel õigusteenuse osutamiseks tuleb tunda kliendi äri sisulist poolt. Seetõttu teeme endale selgeks kliendi majandustegevuse eripärad ja hindame kõrgelt pikaajalisi kliendisuhteid. Lähtume Aristotelese väitest, mille kohaselt ei seisne suurepärasus tegudes, vaid igapäevastes harjumustes. Oleme klientide suhtes siirad nende probleemide õiguslikul lahkamisel ja võimalike vaidluste perspektiivide hindamisel. Meie jaoks on kliendi usaldus otsustava tähendusega, mistõttu täidame alati kõik oma lubadused ja peame ülioluliseks kliendi ning tema asja konfidentsiaalsust. Lisaks oleme klientide jaoks paindlikud ja läbipaistvad nii õigusteenuse osutamise kestel kui ka hinnapakkumise tegemisel (pakkudes erinevaid tasustamisskeeme).

(3) Meid eristab teistest kirglikkus oma töö vastu ja klientide tundmine ning tõhus koostöö teiste valdkondade tippudega

Meie büroo advokaatidel on suur kogemus äriõiguse ning tehinguõiguse valdkonnas nõustamiseks kui ka kohtuvaidluste (sh maksu- ning tollivaidluste) tulemuslikuks pidamiseks. Oleme nõustanud mahukaid ettevõtete omandamise kui ka erinevate ümberstruktureerimistega seotud tehinguid. Mitmed meie poolt peetud edukad kohtuvaidlused on lõppenud Riigikohtu õigust edasi arendanud pretsedendiga. Lisaks on meil pikaaegne sektorikogemus kinnisvaraarenduse, ehituse- ja planeerimise, maksude, infotehnoloogia, e-teenuste, intellektuaalse omandi ja tööstuse ning hulgikaubanduse valdkonnas. Osutame õigusteenust, tuginedes oma huvile ja kirele õiguse vastu.

Vajadusel saame konsultatsioonidesse kaasata oma koostööpartnereid kelleks on:

– maksunõustamisspetsialistid
– finantsspetsialistid
– audiitorid
– juhtimiskonsultandid
– kinnisvaraspetsialistid
– avalike suhete spetsialistid

Samuti on meil lai usaldusväärne advokaatide võrgustik lähiriikides, mis annab meile võimaluse lahendada kiiresti ja kuluefektiivselt ka piiriüleseid olukordi. Erinevalt n-ö ketistunud advokaadibüroodest, oleme vabad valima oma koostööpartnereid välisriikides, et välisriigist saadav teenus oleks maksimaalselt asjatundlik ja efektiivne.