Büroo aitas kliendil võita haruldase seltsingulepingu kohtuvaidluse

Seltsingulepingu näol on sisuliselt tegemist koostöölepinguga. Tegemist ei ole väga levinud lepinguvormiga. Seltsinguleping on kasutust leidnud ühiste pakkumuse esitamisel riigihangetes (tavaliselt konsortsiumlepingute nime all). Siiski on tegemist mõistliku ja soovitusliku lepinguliigiga, kui pooled ei soovi asutada (või ei ole see mõistlik) ühiseks äritegevuseks ühisettevõtet. Näiteks kui pooled soovivad teostada üheskoos mõne konkreetse ekspordi- või riigihanke- või mistahes muu konkreetsema äriprojekti. Samas on oluline koostada piisavalt põhjalik ja läbi mõeldud seltsinguleping. Silmas tuleb pidada ka maksuõiguslikke aspekte, kuna Eestis puudub seltsingulepingu alusel tekkival seltsingul (ühisel koostööl) maksusubjektsus. Advokaadibüroo poolt edukalt lõpuni vaieldud kohtuvaidlus käis poolte koostöös välja töötatud tarkvaraprogrammi majandamisest tekkinud kasumi jaotamise üle. Advokaadibüroo poolt osalesid kohtuvaidluses vandeadvokaat Rait Kaarma ja jurist Elena Lass. Täpsem informatsioon +6717116 ja info@abkaarma.ee.